Internkampanje for Lydia AS

Vi fikk i oppgave å lage bilder som skal stå sammen med tekster om hvordan Lydia skal oppfattes av sine kunder. Dette er som ett ledd i prosjekt for å forankre god bedriftkultur og fremme riktig tankegang i Lydia. Bildene skal pryde veggene i oppholdsrom, møterom hos Lydia. Vi lagde 10 annerledesbilder med «think right». En herlig jobb rett og slett.